สถานที่ติดต่อ ภาควิชาเภสัชวิทยา

  หัวหน้าภาควิชา ห้อง PR 207 โทร.8178 
  สำนักงานภาควิชา  ห้อง PR 211 โทร.8171-2
  ลขานุการภาควิชา  ห้อง PR 211 โทร.8171

   

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์/โทรสาร :0-7428-8171-2  โทรสาร 0-7444667-8

  Copyright © 2021 ภาควิชาเภสัชวิทยา. All Rights Reserved.
  Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  © Your Company. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates